Certificering

Hieronder zie je onze lidmaatschappen en certificeringen waarmee we voldoen aan alle milieu-, kwaliteits- en veiligheidsnormen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Lees verder

 • VCA is een beproefd programma waarin diverse branches in de Nederlandse industrie hun kennis en ervaring op het gebied van veilig en gezond werken hebben gebundeld.

  Het VCA-certificaat (Veiligheids Checklijst Aannemers) is het certificaat waarmee wij de basis leggen om iedere dag op een veilige, verantwoorde en milieubewuste manier aan het werk te gaan.

  Certificaat
 • We zijn door InstallQ gecertificeerd bevonden als water-, gas- en elektrotechnisch installatiebedrijf.

  Certificaat
 • Het BRL 6000-21 certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring van de door ons aangelegde bodemgebonden energiesystemen.
  Het betreft het ontwerpen, aanleggen en beheren van het bovengrondse gedeelte van bodemenergiesysteem die moeten beschikken over een BRL 6000-21 certificaat.

  Certificaat
 • Het BRL 6000-25 certificaat is een erkende kwaliteitsverklaring van de door ons uitgevoerde werkzaamheden aan gebouwgebonden gasverbrandingsgstoestellen, verbrandingsluchttoevoervoorzieningen en rookgasafvoervoorzieningen.

  Certificaat
 • STEK staat voor Stichting Emissiepreventie Koudetechniek. Het STEK-bedrijfscertificaat wordt verstrekt naar aanleiding van het succesvol doorlopen van de audit, waarbij aantoonbaar door de certificaathouder conform de STEK-eisen wordt gewerkt.

  Het gaat in dit geval om het verrichten van handelingen met f-gassen aan koel-, klimaat- en warmtepompinstallaties.

  Certificaat

Lidmaatschappen

 • Techniek Nederland
 • Remo
 • RTC
 • InstallatieWerk

Al onze werkzaamheden worden verricht volgens de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven van Techniek Nederland. In dit document zijn o.a. de wederzijdse verplichtingen, toetsingscriteria, garantie, aansprakelijkheid en arbitrage in geval van geschillen vastgelegd.

Zie ook onze Voorwaarden.